Pazar, Mayıs 18, 2008

FW: [SPAM] Bilimsel Yaklaşım (fıkra)

Fizikçi, matematikçi, kimyacı, jeolog, antropologdan oluşan bir heyet

bir araştırma için arazide bulunmaktadır. Birden yağmur bastırır.

Hemen yakındaki bir arazi evine sığınırlar.

Ev sahibi bunlara bir şey ikram etmek için biraz ayrilir.

Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanır.

Soba yerden 1 m kadar yukarda, altındaki dizili tasların üzerindedir.

Sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğine dair bir tartışma baslar.

Kimyacı, "adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş, böylece daha kolay yakmayı amaçlamış.

" Fizikçi, "adam sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla odanın daha Kisa sürede ısınmasını sağlamak istemiş.

" Jeolog, "burası tektonik hareketlilik bölgesi oldugundan herhangi bir deprem anında sobanın tasların üzerine

yıkılmasını sağlayarak yangın olasılığını azaltmayı amaçlamış.

" Matematikçi, "sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş,

böylece de odanın düzgün bir sekilde ısınmasını sağlamış.

" Antropolog, "adam ilkel topluluklarda görülen ateşe tapmanın daha hafif

bicimi olan ateşe saygi nedeniyle sobayı yukarıya kurmuş."

Bu sırada ev sahibi içeri girer ve ona sobanın yukarda olmasının nedenini sorarlar.

Adam cevap verir: "Boru yetmedi"

Hiç yorum yok: